Ποιότητα

Η ποιότητα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε δραστηριότητάς μας με κεντρικό άξονα τον ασθενή.

Διαρκώς να προσφέρουμε αξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας εστιάζοντας στις ανάγκες των ασθενών, των συγγενών τους, των επαγγελματιών υγείας, των συνεργατών μας και του κοινωνικού συνόλου.

Σεβασμός στον Άνθρωπο

Αναπτύσσουμε και προσπαθούμε μια εταιρική κουλτούρα όπου κυριαρχεί ο σεβασμός σε όλους τους συνανθρώπους μας. Ο σεβασμός στον άνθρωπο είναι δέσμευση απαράβατη και αδιαπραγμάτευτη για την εταιρεία μας.

Συνεργασία και Αλληλεγγύη

Η ομαδική αρμονία και η συνέργεια αποτελούν προτεραιότητές μας. Προωθούμε την επικοινωνία και τον ισότιμο διάλογο και είμαστε ισότιμα υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση των κοινών μας αποφάσεων και την επίτευξη των κοινών μας στόχων.

Ακεραιότητα και Αίσθημα Ευθύνης

Προγραμματίζουμε, σχεδιάζουμε και λειτουργούμε με τα υψηλότερα ηθικά και δεοντολογικά πρότυπα, με ακεραιότητα και αίσθημα ευθύνης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας προς όφελος των ασθενών, των συγγενών τους, των επαγγελματιών υγείας, των συνεργατών μας και του κοινωνικού συνόλου.

Κοινωνική Συμπεριφορά

Αποτελούμε αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνίας μας. Αναλαμβάνουμε, με συνέπεια και αξιοπιστία, τον ρόλο και την ευθύνη μας για τη συνολική κοινωνική ανάπτυξη. Σεβόμαστε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη φύση και το περιβάλλον. Λειτουργούμε με απόλυτη διαφάνεια και σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση.