ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες χορήγησης παρεντερικής σίτισης κατ΄οίκον με εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλυτικά το πρωτόκολλο εφαρμογής παρεντερικής κατ’ οίκον περιλαμβάνει ενημέρωση των ασθενών και των φροντιστών τους για τον σκοπό, τα οφέλη και τους περιορισμούς της παρεντερικής διατροφής.

Πιο αναλυτικά, εκπαίδευση αυτών σχετικά με:

 • Την προετοιμασία παρασκευής των παρεντερικών διαλυμάτων.
 • Τον τρόπο χορήγησης και αποθήκευσης των διαλυμάτων.
 • Την φροντίδα του καθετήρα.
 • Την πρόληψη, έγκαιρη αναγνώριση και διαχείριση επιπλοκών.
 • Τις τεχνικές πρόληψης λοιμώξεων.
 • Συνεχή αξιολόγηση του επιπέδου κατανόησης, εξοικείωσης και ορθής εφαρμογής από τους ασθενείς και τους φροντιστές τους.
 • Έλεγχος και επανεκτίμηση των δεξιοτήτων του ασθενούς και των φροντιστών, με σκοπό την αναγνώριση της ανάγκης για περαιτέρω διατροφικής εκπαίδευσης από το εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.
 • Περιποίηση κεντρικών και περιφερικών φλεβικών γραμμών.
 • Αλλαγή γωνιώδους βελόνας ή gripper μια φορά την εβδομάδα.
 • Έκπλυση και ηπαρινισμός κεντρικού φλεβικού καθετήρα ανά επίσκεψη (για την πρόληψη του σχηματισμού θρόμβων στην άκρη του καθετήρα).
 • Μέτρηση και καταγραφή των ζωτικών και κλινικών σημείων (βάρος, πυρετός, πόνος, όγκος ούρων κ.α.).